Mitt Göteborg

Secken go dag :-)

Bäverjakt i Jämtland

Fram tom 15 maj kan den som har möjlighet att jaga bäver .
Här en stilstudie på position "anlagt" och beredd .
"Bergsäker" skytt !! Bilden från ett tidigare tillfälle.

RSS 2.0